Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/14

24

Оферти

Офертите са част от продажбения процес на почти всяка организация.

Основните етапи, през които минава една оферта са:
1. създаване на офертата;
2. управление на статуса на офертата;
3. преминаване на офертата в поръчка.

Създаване на оферта

Въвеждането на нова оферта се извършва чрез бутона Добави. При добавянето трябва задължително да се попълнят полетата:

Основна информация

Клиент – посочва се клиента, към който ще бъде добавена офертата
Дата – попълва се датата на създаване на офертата
Договор - полето служи за обвързване на офертата и в последствие сключения, ако има такъв, договор по нея
Проект – чрез полето се обвързва офертата с търговския проект, по който се е бил водил
Краен клиент – попълва се, ако клиента в офертата и евентуалния ползвател на продукта в офертата са различни
Лице за контакт - попълва се лицето, на което ще бъде изпратена офертата
Търговец – попълва се автоматично с Обслужващия търговец в клиента, ако има посочен такъв
Фирма – попълва се автоматично от Имперо
Бележка – служи за добавяне на допълнителна информация свързана с офертата
Валидна до – посочва се датата, до която офертата е в сила и след която могат да настъпят промени в условията й
Прикачен файл – служи за прилагане на файлът на офертата, който се изпраща на клиента, ако има такъв.

Следва добавянето на информация за артикулите към офертата за целта се отива в долната част на екрана в секцията Релации и се избира таба Артикули към оферта, където се попълва иформация за:

Артикул – попълва се артикулът, за който се добавя офертата
Клиентско име – поле за свободен текст, в което може да се напише името на артикула, под което артикула се води при клиента
Количество – попълва се количеството на артикула, което ще бъде оферирано
Мерна единица – попълва се автоматично от Имперо с мерната единица на избрания артикул
Единична цена – попълва се цената на артикула, за който е офертата
Отстъпка – попълва се процента отстъпка, която фирмата ще даде за дадения артикул
Обща цена – попълва се автоматично от Имперо изчислена спрямо количеството и единичната цена
Бележка – поле за свободно въвеждане на текст, ако е необходимо

Въвеждане на отстъпка на офертата

За да се добави отстъпка на цената на цялата оферта е необходимо да се попълни полето Отстъпка от секцията Ценова информация, както е указано на картинката по-долу. В полетата от секцията Ценова информация се съхранява информация за:

Артикули – попълва се автоматично със сумата от общата цена на артикулите
Отстъпка – въвежда се информация за отстъпката, която ще бъде наложена на цялата оферта
Цена без ДДС – Имперо автоматично изчислява стойността на офертата след отстъпката и без начислен данък добавена стойност
ДДС – показана е стойността на начисления данък добавена стойност
Крайна цена – автоматично се попълва сумата от полетата Цена без ДДС и ДДС

Статуси на оферта

Офертата има следните статуси:

  • Нова – статусът, който офертата получава при създаването й
  • Одобрена – означава, че офертата е одобрена от клиента
  • Отхвърлена – използва се, когато трябва офертата да се маркира, че е отхврълена от клиента
  • Неактулна – означава, че към дадения момент офертата не е актуална

За да се промени статуса е необходимо да се избере Статуси и от там Статуси на оферта и се избира съответния статус. Ще се отвори прозорец, в който трябва да се потвърди, че сте съгласни с промените.

Създаване на продажба от оферта

Когато офертата е приета и необходимо да се създаде продажба за артикулите в нея трябва да се спазят
стъпките:

1. проверява се дали е попълнена схемата на плащане в офертата.
За целта от офертата отивате в секцията Схема на плащане и проверявате дали полетата Схема и Период на плащане са попълнени.

2. отивате в Действия и избирате Направи сделка.
След което в нов таб ще се отвори създадената сделка.


Обвързване на активност към оферта

Офертите могат да бъдат обързани с активност, която да е свързана със създаването на оферта. За целта от Действия се избира Обвържи с активност.

Ще се отвори прозорец, в който ще се покажат всички оферти, които са създадени преди датата на създаване на офертата и чийто контрагент е клиента в офертата. Трябва да се избере, активността, която за дадената оферта и да се натисне бутона Обвържи.
Накрая Имперо информира за успешното обвързване със съобщението „Обвързването с активността беше успешно“.

https://www.facebook.com/video.php?v=10152158667439106

Прочетете още:

Артикули17 февруари 2011
Търгове1 март 2011
Клиенти4 февруари 2011
Дистрибутори4 февруари 2011
Лица за контакти4 февруари 2011
Складове21 февруари 2011
Поръчки1 март 2011
Комисионери1 март 2011
Търговци2 март 2011
Проекти10 март 2011
Пакетни цени31 октомври 2013
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране