Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/14

3

Корекция на движение

За движенията, които нямат избрано основание е разрешено да се коригира тяхното количество и цена. За движенията, които имат попълнено избрано основание е разрешено само да се коригира датата. За да се извърши корекция на датата, цена или количество е необходимо да се спазят стъпките:

Стъпки при корекция на движения

1. Открива се движението, което ще се коригира (от Склад->Движения)
2. Избира се бутона Действия и се дава Коригирай движението
3. Ще се отвори прозорец, в който може да се въведе нова дата на приключване на движението (полето Дата), количество (колоната Ново количество), цена (колоната Цена). За да се коригира количеството и цената е необходимо да се въвежда стойност директно в съответната клетка.
4. Накрая се избира Запази и затвори*, с което се отразяват промените


Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране