Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

мар/15

17

Нотификации

За да стигнете до обекта е необходимо да изберете модула Администрация, оттам подмодула Администрация и обекта Нотификации. Обектът служи за въвеждане на събития, при които да се изпращат нотификации на определени потребители. Въведените нотификации се показват като писъмце в Имперо, до името на потребителя. За да се добави събитие за нотификация е необходимо да се попълнят полетата:

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо
Обект – посочва се обекта от Имперо, в който се намира записите, за които ви интересува дадено събитие
Събитие – посочва се конкретната ситуция, при която желаете да получите нотификация. Например добавяне на запис в посочения обект, смяна на статус на запис и т.н.
Потребител – посочва се потребителя, на който трябва да се изпрати нотификация

Начин на получаване на нотификация

Чрез Email – при поставане на отметка в това поле нотификацията ще се покаже освен като писъмце в системата, но ще се изпрати и Email за нея
Email – попълва се email адреса, на който трябва да се изпрати нотификацията
Копие до (списък с email адреси, разделени със знака ‘;’) – попълват се имейл адресите, на които желаете да изпратите копие на нотификацията


Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране