Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Примери

16

сеп/13

Как да: продам артикул на контрагент, който не е клиент?

Имперо ERP В Имперо информацията за реализираните продажби се въвежда в обекта Продажби (което предоставя възможност за автоматично генериране на фактура и изписване на артикули от склада), а тази за отделния тип контрагент в съответния обект – Дистрибутори, Доставчици, Куриери, Банки и други. Едно от изискванията на системата е въвежданите продажби да бъдат към контрагент, който е дефиниран като клиент в нея. В практиката често се реализират продажби към контрагенти, които не са въведени като клиенти, а съществуващите в Имперо проверки за дублиране на записи не позволяват повторното им добавяне.

За да излезем от възникналата ситуация сме създали възможност за добавяне на допълнителен тип на конкретния контрагент.

(още…)

15

юни/11

Пример: Използване на статуси – производство на бисквитки

Производственият процес се състои от етапи, фази и операции. Преди да бъде въведен производственият процес в Impero, е необходимо той да бъде описан детайлно, което включва информация за:

  • броя и вида на операциите, от които е съставен процесът;
  • определяне на времето за изпълнението на операциите, както и необходимите паузи между тях; (още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране