Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Администрация

17

мар/15

Нотификации

За да стигнете до обекта е необходимо да изберете модула Администрация, оттам подмодула Администрация и обекта Нотификации. Обектът служи за въвеждане на събития, при които да се изпращат нотификации на определени потребители. Въведените нотификации се показват като писъмце в Имперо, до името на потребителя. За да се добави събитие за нотификация е необходимо да се попълнят полетата: (още…)

4

апр/11

Как да: Създам филтър

Подробно описание на попълваната при създаването на нов филтър на обекти информация можете да прочетете в статията Филтър на обекти. Чрез посоченият по-долу пример е описана последователността създаването на филтър на обекти. (още…)

19

мар/11

Роли на потребителя

Потребителите са лица имащи достъп и права за работа в Имперо, в зависимост с която потребителя е ангажиран е необходимо да му бъдат зададени определени роли, които са: (още…)

11

фев/11

Администрация

Модулът позволява задаването на потребителите, групите потребители, правата за достъп до определени записи от даден обект в Impero. За тази цел информацията в Администрация се структурира в обектите:

Потребители
Групи потребители
Филтър на обекти
Част от филтър

11

фев/11

Част от филтър

Този обект от Impero е контекстен и не е разрешено добавянето на нова част от филтър. Информация за него можете да получите от Филтър по обекти.

11

фев/11

Филтър на обекти

Чрез Филтър на обекти се разрешава на един или няколко потребителя достъп до определени записи в Имперо. С Филтър на обекти могат да се дефинират сложни филтри, да се използват логически оператори, комбинации и други. При създаването и добавянето на нови филтри се попълват полетата: (още…)

11

фев/11

Групи потребители

Използва се за въвеждането на нови потребителски групи и за редактирането на съществуващи вече такива. При въвеждането на нова потребителска група се попълват полетата: (още…)

11

фев/11

Потребители

Обектът се използва за въвеждане на нови и редактиране на съществуващи потребители в Имперо. При добавяне на нов потребител е необходимо да попълните полетата: (още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране