Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Документи

20

юни/11

Документи

Документи предоставя възможност за: (още…)

20

юни/11

Декларация

Служи за преглед на декларирания на резултат по ДДС, с други думи общата стойност на покупки, продажби, техните ДДС с право или без право на данъчен кредит. Информацията е структурирана в полетата: (още…)

20

юни/11

Дневник на продажбите

Обектът предоставя възможност за преглед на описа на издадените от организацията фактури за месеца. Информацията за издадените фактури е структурирана в полетата: (още…)

20

юни/11

Дневник на покупките

Обектът предоставя възможност за преглед на описа на получените въз основа на реализираните покупки документи (фактури, митнически декларации и други). Информацията за свързаните с покупките документи се управлява чрез полетата: (още…)

20

юни/11

Дневници за НАП

Предоставя информация за експортираните документи за НАП, които са:

4

апр/11

Изходящи договори

Обектът служи за добавяне и редактиране на изходящи договори. При въвеждането на нов изходящ договор се попълват полетата: (още…)

4

апр/11

Изходящи анекси

Обектът е контекстен и добавянето на изходящ анекс се извършва от Изходящи договори. (още…)

4

апр/11

Входящи анекси

Обектът е контекстен и добавянето на входящ анекс се извършва от Входящи договори. (още…)

4

апр/11

Входящи договори

Обектът се използва за въвеждане и редактиране на входящи договори. При добавянето на нов договор се попълват полетата: (още…)

15

мар/11

Типове документи

Типовете документи се въвеждат на програмно ниво. Обектът се използва за преглед на въведените Impero типове документи и предоставя информация свързана с: (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране