Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Маркетинг

27

юли/11

Как да: Категоризирам клиент

Категоризирането на клиентите в Имперо се извършва чрез Категоризация от Общия преглед на Клиенти или чрез формата за редакция на записа. (още…)

3

май/11

Как да: Импортирам ценова листа

Импорт на ценова листа служи за добавяне на ценова листа, по която доставчика продава своите артикули. При добавянето на ценова листа за даден доставчик се попълват полетата: (още…)

7

фев/11

Как да: Създам нов клиент

За въвеждане на нов клиент се използва бутона Добави от обекта Клиенти. В обекта се управлява информацията свързана с кредитния лимит, лицата за контакт, категоризирането, статистиката, целите, събитията на клиента.

(още…)

Страници: 1 2

4

фев/11

Настройка: Видове отношения

Обектът се използва за добавяне на нов или редактиране на съществуващ вид отношение. (още…)

4

фев/11

Фирми

Фирмите са юридическите лица на въведените Клиенти, Куриери, Доставчици, Дистрибутори, Банки в Имперо. (още…)

4

фев/11

История на категоризация

История на категоризация предоставя информация за категорията, в която попада даден клиент при неговото категоризиране. (още…)

4

фев/11

Настройка: Признак за категоризация

Признак за категоризация се използва за въвеждане на нов признак за ABC категоризация, както й за редактирането на съществуващ такъв. (още…)

4

фев/11

Настройка: Обслужваща фирма

Обектът управлява свързаната с обслужващите фирми информация. При добавяне на нова обслужваща фирма се попълват полетата:

(още…)

4

фев/11

Настройка: Видове влияние за решение

Обектът управлява информацията за видовете влияния, които лицата за контакт имат при взимане на решение. (още…)

4

фев/11

Настройка: Юридически форми

Обектът намира приложение при добавянето на нова или редактирането на съществуваща юридическа форма. При добавяне на нова юридическа форма се попълват полетата:

(още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране