Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Настройки

18

юни/13

Имперо-Екстранет: лесен начин за изпращане на въпроси и запитвания

Екстранетът е начин за електронна комуникация между потребителите на Имперо и служителите, които са отговорни за неговата поддръжка.
Чрез него потребителите изпращат информация за бъговете, въпросите и запитванията, които са възникнали по време на работа с приложението. (още…)

5

юни/13

Оцветяване на записи

Оцветяването на записи маркира записи от списъка на даден обект, които отговарят на предварително дефинирани условия в зададен цвят от потребителя цвят. При добавяне на нов запис за оцветяване се попълват полетата

(още…)

5

ное/12

Фактуриране

Преди да се фактурира една продажба е необходимо да се направят няколко настройки, свързани с:

 1. задаване на диапазон на фактурите;
 2. дефиниране на фактуриращ;

Задаване на диапазон на фактурите

Извършва се от обекта Номера по търговски обекти, който се намира в модула Настройки и подмодула Документи. За да бъде добавен нов диапазон е необходимо да се избере празен ред от списъка и да се попълнят полетата:

 1. Код – попълва се уникална информация за разпознаване на записа в базата данни
 2. Търговски обект – посочва се търговския обект, за който ще бъде валиден диапазона на издавания документ
 3. Група документи – в зависимост от документите, чийто диапазон се задава се посочва:
  1. Данъчен документ – когато диапазонът е за Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие, Протокол
  2. ДДС Протокол – когато диапазонът е за издаваните ДДС Протоколи
  3. Друг – когато се задава диапазонът за други неданъчни документи като Проформа фактура, Сметка, Митническа декларация, Договор, Протокол, Анекс, Входящи договори, Изходящи договори, Входящи анекси, Изходящи анекси, Други документи
 4. От – попълва се стойността, от която започва диапазона
 5. До – попълва се крайната стойност на диапазона
 6. Активен – поставя се отметка, за да бъде диапазонът в активен
 7. Осчетоводени до – попълва се автоматично от Имперо с посочената в търговския обект информация

Важно: Когато не е въведен диапазон на фактурите не може да бъде издадена фактура за продажбата.

Дефиниране на фактуриращ

Фактуриращият е лицето, от чието име се издава фактурата и чието име стои до СЪСТАВИТЕЛ във фактурата. Той се посочва в обекта Фактуриращ, който се намира в подмодула Документи, модул Настройки. При добавянето на нов фактуриращ се попълват полетата:

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо
Служител* – посочва се служителя, от чието има ще се издава фактурата

16

юли/12

Настройки на профила

Всеки потребител трябва да въведе няколко задължителни настройки на профила при първото си влизане в Имперо. (още…)

29

май/12

Система за динамични характеристики

Често при работа на потребителя в Имперо възниква необходимостта от добавяне на полета информацията, в които няма да бъде използвана със справочна и аналитична цел, а с информативна. За тази цел сме създали система за динамични характеристики. (още…)

29

май/12

Система за кодове на записи

Кодовете са задължителна характеристика на записите в Имперо и спомагат за уникалното им идентифициране. (още…)

29

май/12

Система за добавяне на бележки

В Имперо е създадена система, която позволява добавянето на бележки към всеки запис от обекта. Бележките се въвеждат от потребителите, като по този начин се персонализира информацията за обекта. (още…)

11

авг/11

Схеми за разпределение по финансови центрове

Обектът служи за управление на информацията за схемите за разпределение по финансови центрове. При добавянето на нова схема се попълват полетата: (още…)

20

юни/11

Настройки

Сред възможностите, които предоставя модула са:

(още…)

9

юни/11

Индивидуално насрочване на смяна на статус

Обектът е контекстен и служи за преглед на потребителите, които могат да променят определен статус. Добавянето на индивидуално насрочване на смяна на статус се извършва при неговото въвеждане, подробна информация, за което можете да прочетете ТУК.

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране