Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Осчетоводяване

12

авг/11

Аналитичности

Обектът предоставя информация за създадените аналитични сметки, която е структурирана в описаните по-долу колони. (още…)

12

авг/11

Сметкоплан

Основна цел на обекта е управлението свързаните със сметкоплана дейности свързани с добавяне, преглед и изтриване на сметки. При добавяне на нова сметка се попълват полетата: (още…)

10

авг/11

Отхвърлени транзакции по сметка

Обектът предоставя информация за транзакциите, които са отхвърлени по техните сметки. (още…)

10

авг/11

Транзакции по сметка

Обектът предоставя информация за извършените в организацията транзакции по сметка, която може да бъде филтрирана по: (още…)

10

авг/11

Правила за осчетоводяване

Дефинирането на начина, по който ще бъдат осчетоводени плащанията и постъпленията се извършва, чрез Правила за осчетоводяване. При добавяне на ново правило се попълват полетата: (още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране