Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Склад

3

дек/14

Корекция на движение

За движенията, които нямат избрано основание е разрешено да се коригира тяхното количество и цена. За движенията, които имат попълнено избрано основание е разрешено само да се коригира датата. За да се извърши корекция на датата, цена или количество е необходимо да се спазят стъпките:

(още…)

9

авг/11

Справка разходи към доставка

Справката дава информация за реализираните от организацията разходи по доставката на закупени артикули. (още…)

1

апр/11

Справка: Наличност към дата

Справката показва информация за наличностите артикули към определена дата. Информацията в справката се показва след като бъдат попълнени външните филтри: (още…)

1

апр/11

Справка: Наличности на път

Справката предоставя информация за количеството артикули, за които движението им е със статус „На път„. (още…)

1

апр/11

Склад

Складовите дейности са свързаните с артикулите движения. Информацията за артикулите, движенията и свързаните с тях справки се управлява от модула Склад.  Обектите, които отговарят за движенията на артикулите са:

(още…)

21

мар/11

Справка: Списък на наличности

Справката предоставя информация за наличностите от артикули. (още…)

21

мар/11

Адреси на наличност

Адреси на наличност показва местоположението на артикула до клетката, в която той се намира. (още…)

21

мар/11

Наличност на дистрибутори

Справката предоставя информация за наличностите на артикули на доставчиците в хранилищата им. (още…)

21

мар/11

Наличност

Обектът предоставя информация за наличността на артикулите в склада. Свързана с: (още…)

19

мар/11

Роли на потребителя

Потребителите са лица имащи достъп и права за работа в Имперо, в зависимост с която потребителя е ангажиран е необходимо да му бъдат зададени определени роли, които са: (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране