Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Снабдяване

9

авг/11

Справка покупки

Справката предоставя информация за количеството и стойността на закупените за определен период от организацията артикули. (още…)

1

апр/11

Сметки

Обектът предоставя информация за водените по снабдяването сметки и позволява промяна на: (още…)

1

апр/11

Снабдяване

Снабдяването е процес, чиято основна цел е осигуряване на материални ресурси в организацията, необходими за ефективното изпълнение на нейната дейност и стартира, когато: (още…)

11

мар/11

Кредитни известия

Кредитни известия се използва за преглед и редакция на кредитните известия на организацията. (още…)

11

мар/11

Протоколи

Протоколи се използва за преглед и редакция на входящите за организацията протоколи. (още…)

11

мар/11

Фактури

Обектът Фактури се използва за преглед и редакция на входящите за организацията фактури. (още…)

11

мар/11

Дебитни известия

Дебитни известия се използва за преглед и редакция на съществуващите дебитни известия. Обектът дава възможност за промяна на контрагента, чрез Промени контрагент. (още…)

10

мар/11

Дневник на входящи документи

Impero третира като входящи документи: митническата декларация, ДДС протокола, както и входящите договори. Дневник на входящи документи (виж картинка 1)се използва за: (още…)

10

мар/11

Митнически декларации

Митническата декларация е първичен счетоводен документ, с който се декларира внос на суровини, материали, стоки или материални активи от доставчик, който се намира извън Европейския Съюз, както и за износ за получател извън Европейския Съюз. При въвеждането на Митнически декларации в Impero се попълват полетата:

(още…)

9

мар/11

ДДС Протокол

При внос на стоки от ЕС данъкът се начислява вече не на митница, а с протокол от данъчно задълженото лице, когато доставката е от регистрирано в ЕС за целите на ДДС лице. (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране