Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Справки

10

авг/11

Предстоящи плащания към доставчици

Справката информира за плащанията, които предстоят да бъдат извършени от организацията. (още…)

10

авг/11

Входящи плащания

Справката предоставя информация за входящите плащания в организацията. (още…)

9

авг/11

Справка разходи към доставка

Справката дава информация за реализираните от организацията разходи по доставката на закупени артикули. (още…)

9

авг/11

Справка покупки

Справката предоставя информация за количеството и стойността на закупените за определен период от организацията артикули. (още…)

15

апр/11

Входящи парични потоци

Справката включва всички неплатени падежи към поръчки с поне една издадена фактура. (още…)

15

апр/11

Неплатени просрочени падежи

Справката показва стойността на неплатените просрочени падежи. (още…)

8

апр/11

Реализация на търгове

Справката показва количествата продадени артикули в резултат на участието на организацията в търгове. (още…)

1

апр/11

Справка: Наличност към дата

Справката показва информация за наличностите артикули към определена дата. Информацията в справката се показва след като бъдат попълнени външните филтри: (още…)

1

апр/11

Справка: Наличности на път

Справката предоставя информация за количеството артикули, за които движението им е със статус „На път„. (още…)

28

мар/11

Справка: Клиенти без активност

Справката дава информация за броят дни без активност за даден клиент по предварително посочена дата на последна поръчка. (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране