Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Финанси

11

авг/11

Финансови центрове

Обектът управлява свързаните с финансовите центрове дейности. При добавянето на финансов център се попълват полетата: (още…)

11

авг/11

Схеми за разпределение по финансови центрове

Обектът служи за управление на информацията за схемите за разпределение по финансови центрове. При добавянето на нова схема се попълват полетата: (още…)

11

авг/11

Обекти за разпределение по финансови центрове

Обектът служи за управление на информацията свързана с обектите за разпределение по финансовите центрове. При добавянето на нов обект за разпределение се попълват полетата: (още…)

11

авг/11

Правила за разпределяне по финансови центрове

Обектът се използва за регламентиране на начина, по който се разпределят сумите по финансовите центрове. При добавянето на ново правило за разпределяне по финансови центрове се попълват полетата: (още…)

10

авг/11

Предстоящи плащания към доставчици

Справката информира за плащанията, които предстоят да бъдат извършени от организацията. (още…)

10

авг/11

Входящи плащания

Справката предоставя информация за входящите плащания в организацията. (още…)

2

юни/11

Как да: Преместя парични средства

Преместване на парични средства служи за отразяване на движението на паричните средства от една сметка в друга. За целта от общия преглед се избира Преместване на парични средства. (още…)

27

май/11

Схеми на плащане

Обектът служи за регламентиране на периодите на плащане и позволява редактирането на съществуващи и въвеждане на нови схеми. При добавянето на нова схема се попълват полетата: (още…)

27

май/11

Каси

Обектът служи за добавяне на нови и редактиране на съществуващи каси. При добавянето на нова каса се попълват полетата: (още…)

15

апр/11

Входящи парични потоци

Справката включва всички неплатени падежи към поръчки с поне една издадена фактура. (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране