Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Човешки ресурси

10

фев/11

Човешки ресурси

Модулът се използва за управление на свързаната с човешките ресурси информация, структурирайки информацията в два основни обекта:

10

фев/11

Настройка: Длъжности

Използва се за добавяне на нова длъжност или за редактиране на съществуваща вече така. (още…)

10

фев/11

Настройки: Добавяне и редактиране на отдел

Информацията за отделите на организацията се управлява от модула Отдел, който се намира в модула Настройки и подмодула Човешки ресурси. В модула са разрешени възможностите за добавяне (чрез бутона Добави), редакция (чрез бутона Отвори) и изтриване (чрез бутона Изтрий) на записи. При добавянето на нов отдел се попълват полетата: (още…)

10

фев/11

Служители

Обектът служи за управление на служителите в организацията. При добавянето на нов служител е задължително да бъдат попълнени полетата: (още…)

Страници: 1 2

7

фев/11

Търговски пътник

Търговският пътник е служител на организацията, на който се води наличност и който има отговорности при изпълнението на дистрибуцията и разносната търговия.

(още…)

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране